ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένος με την σχολική πραγματικότητα.

Πληροφορίες μαθήματος

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής στην Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών» απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς που έχουν πρόσφατα αποκτήσει το πτυχίο τους, σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση στις Μαθησιακές δυσκολίες...

Πληροφορίες μαθήματος