International Diploma in Travel and Tourism

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα επαγγελματικής πιστοποίησης στον Τουρισμό αφορά όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο του Τουρισμού και σε όσους θέλουν να εργαστούν στον κλάδο του Τουρισμού.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης μπορούν να δηλώσουν οι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (και κολλεγίων) με καλή γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας ή απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τουλάχιστον 4ετή εμπειρία ως εργαζόμενοι στον Τουριστικό τομέα.

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για ιδιοκτήτες μικρών και μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων, ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων, αυτοαπασχολούμενους στον τουριστικό τομέα και εργαζόμενους ή δυνητικά εργαζόμενους στον τομέα της υποδοχής, της οργάνωσης, των κρατήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών τουριστικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα είναι κατάλληλο για πτυχιούχους του οικονομικού κλάδου, ως πρόγραμμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης σε θέματα τουριστικής οικονομίας, τουριστικού management και marketing.

ECVET – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Τα Ελληνικά Κέντρα διά βίου μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. φαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Σε όλα μας τα προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.       Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.Η εφαρμογή του ECVET στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξεδίκευσης περιλαμβάνει:

 • Την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET.

Δομικό συστατικό του ECVET είναι η περιγραφή των προγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπου κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος. Η κατάκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης.

 • Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Σε κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται βαθμοί ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο ενασχόλησης του σπουδαστή με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Για τα προγράμματα εξειδίκευσης, 1 βαθμός ECVET αντιστοιχεί σε 12 ώρες. Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.

To συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass.

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και το οποίο περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επιμόρφωσης (μαθήματα, διάρκεια, βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης). Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών τους.Ο τουρισμός υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 220.000 θέσεις εργασίας -τις περισσότερες από κάθε άλλο κλάδο- μέσα στην επόμενη 10ετία (έρευνα ΣΕΒ - McKinsey).   To αρνητικό στοιχείο της «εποχικότητας» υπάρχουν πιθανότητες να ξεπεραστεί, καθώς βασικός στόχος της ακολουθούμενης πολιτικής είναι να διευρυνθεί η σεζόν και να διαφοροποιηθεί το προϊόν (ιατρικός, θρησκευτικός τουρισμός, αγροτουρισμός κ.λπ). Η ανάπτυξη έχει ήδη ξεκινήσει σε έναν κλάδο ο οποίος είναι «εντάσεως εργασίας». Δηλαδή, όσο αυξάνει η ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, τόσο περισσότερες είναι και οι θέσεις που δημιουργούνται.Τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» (καταγραφής προσλήψεων και απολύσεων του υπουργείου Εργασίας) δείχνουν ότι οι προσλήψεις τους καλοκαιρινούς μήνες ξεπερνούν κατά χιλιάδες τις απολύσεις: μόνο τον Ιούλιο 2014, στο χώρο της εστίασης οι προσλήψεις ήταν 16.000 περισσότερες από τις αποχωρήσεις, ενώ στα καταλύματα υπήρξε θετική διαφορά 9.250 θέσεων. Από τη βάση δεδομένων του kariera.gr προκύπτει ότι μία αγγελία στον κλάδο του τουρισμού δέχεται 50% λιγότερα βιογραφικά από τον μέσο όρο της αγοράς (σ.σ. όσο πιο μικρή είναι η προσφορά βιογραφικών, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας).

Τι δουλειά μπορώ να κάνω με το Vellum International Diploma in Travel and Tourism

 • Υπεύθυνος οργάνωσης δραστηριοτήτων στις διάφορες μορφές τουρισμού (ιατρικός, θρησκευτικός, αθλητικός, περιπατητικός, αρχαιολογικός, εναλλακτικός).
 • Υπεύθυνος καταλύματος ή ταξιδιωτικού πρακτορείου.
 • Υπεύθυνος πολιτιστικών εκδηλώσεων για την οργάνωση εκθέσεων, παραστάσεων κ.λπ.
 • Υπεύθυνος εμπορίου εξειδικευμένων ειδών που αφορούν στο βουνό ή στη θάλασσα.
 • Στέλεχος διαδικτυακού τουριστικού marketing.
 • Υπεύθυνος Υποδοχής σε ξενοδοχεία
 • Συνδυασμός πρώτου πτυχίου με την εξειδίκευση στον Τουρισμό όπως για παράδειγμα υπεύθυνος λογιστηρίου τουριστικής επιχείρησης κ.ά.

 Η επαγγελματική εξέλιξη, είναι ένα από τα σημαντίκοτερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, ο συνδυασμός του υψηλού μορφωτικού επιπέδου σου, με τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσεις στον κλάδο του Τουρισμού, θα σου ανοίξει δρόμους επαγγελματικής καταξίωσης.

Μπορείς να δουλέψεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε:

 • Ταξιδιωτικά Γραφεία
 • Γραφεία Έκδοσης Εισιτηρίων
 • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Επιχειρήσεις Παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών (Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων, Σκαφών, Αεροπλάνων)
 • Αεροπορικές Εταιρίες
 • Ναυτιλιακές Εταιρίες

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διάρκεια

4 μήνες

Υποχρ. Online Συνανt. με τον καθηγητή

NAI

Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Διπλωματική Εργασία

ΟΧΙ

Γραπτές εξετάσεις

ΝΑΙ

Πρακτική εξέταση

ΟΧΙ

ECVET

28

Φορέας Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων

Vellum Global Educational Services

Δίδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Εξέταστρα

190 €

1. Εισαγωγή στον Τουρισμό

a. Τι ονομάζουμε τουρισμό

b. Γιατί ταξιδεύουμε

c. Παγκόσμια μεγέθη τουρισμού

d. Βασικά μεγέθη του Ελληνικού τουρισμού

e. Φορείς του Ελληνικού τουρισμού

2. Κανόνες συμπεριφοράς και εμφάνισης στον τουρισμό

a. Εμφάνιση εργαζόμενου

b. Κανονισμός για τη συμπεριφορά των εργαζόμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις

c. Σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα

d. Πειθαρχικά μέτρα

e. Γενικός κώδικας συμπεριφοράς

f. Λόγος ύπαρξης του κώδικα

g. Εκπροσωπώντας την επιχείρηση

3. Εκπαίδευση υποδοχής

a. Το τμήμα υποδοχής

b. Θυρωρείο

c. τηλεφωνικό κέντρο

d. Σχέσεις με τους πελάτες

e. Θέματα προσωπικού

4. Εξυπηρέτηση πελατών

a. Εισαγωγικές Έννοιες

b. Τάσεις στο Χώρο του Τουρισμού

c. Εξυπηρέτηση Πελατών – Στρατηγική & Παραδείγματα

d. Τύποι Πελατών

e. Ποιότητα Υπηρεσιών – Στοιχεία & Παραδείγματα

f. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

g. Ο Ιδανικός Εργαζόμενος

5. Διαχείριση παραπόνων – Ανάκτηση εξυπηρέτησης

a. Εισαγωγικές Έννοιες

b. Ποιότητα – Ικανοποίηση – Αξιοπιστία

c. Πως θα Δημιουργήσω Πιστούς Πελάτες

d. Πηγές και Διαχείριση Παραπόνων

e. Ανάκτηση Εξυπηρέτηση (Επανόρθωση): Στρατηγική    

6. Τηλεφωνική επικοινωνία

a. Η Σπουδαιότητα της Επικοινωνίας

b. Η Τέχνη της Ακρόασης

c. Από το Α ως το Ω

d. της Τηλεφωνικής Επικοινωνίας

7. Κρατήσεις

a. Συστήματα Κρατήσεων

b. Κρατήσεις Ξενοδοχείων

c. PMS στη Διεθνή και την Ελληνική Αγορά

d. Revenue Management

e. Yield Management  

8. Έκδοση εισιτηρίων

a. Ιστορική αναδρομή συστημάτων κρατήσεων

b. Έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων

c. Τα σημαντικότερα GDS που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα

d. Έκδοση εισιτηρίων σε ακτοπλοϊκές εταιρίες

9. Τεχνικές αύξησης πωλήσεων

a.  Καταναλωτικές συνήθειες

b. Συνήθεις προσδοκίες – ανάγκες πελατών

c. 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τους πελάτες σας

d. Χαρακτηριστικά του καλού πωλητή

e. Χρήσιμα tips για τις πωλήσεις                               

10. Οργάνωση Συνεδρίων & Εκθέσεων

a. Επαγγελματικός τουρισμός

b. Συνεδριακός τουρισμός

c. Οργάνωση & ειδικά χαρακτηριστικά των συνεδρίων

d. Εκθεσιακός τουρισμός

e. Διοργάνωση εκθέσεων 2

11. Ηλεκτρονικό Εμπόριο στον Τουρισμό

a. Βασικές αρχές Μάρκετινγκ

b. Αρχές ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ

c. Εισαγωγικές έννοιες ηλεκτρονικού εμπορίου και σχεδίαση ιστοσελίδων

d. Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας στον τουρισμό (e-tourism) και τουριστική ζήτηση

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού «Vellum International Diploma in Travel & Tourism» μέσω της εξεταστική μεθόδου examinyπου υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services

Ράπτη Βασιλική

Η Ράπτη Βασιλική μεγάλωσε και ολοκλήρωσε την βασική της εκπαίδευση στην επαρχεία Ελασσόνας, ως άριστη μαθήτρια.  Με ξεκάθαρο προσανατολισμό στον τουρισμό, σπούδασε Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε  τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  έλαβε πτυχίο Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Επάρκειας, καθώς, πτυχίο Συμβούλου(ΣΕΠ) με Ειδίκευση στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό. Επαγγελματικά ασχολείται με την τουριστική βιομηχανία από το 1996 σε διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις, πλέον ως σύμβουλος σε θέματα προσωπικού και εκπαίδευσής του, καθώς και με το ΙΝΣΕΤΕ ως Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Διαθέτει πλούσια διδακτική εμπειρία:  στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως εργαστηριακός συνεργάτης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, στην  μεταδευτεροβάθμια στις σχολές του Υπουργείου Τουρισμού και Παιδείας, αλλά και σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς, όπως τα ΕΛ.ΚΕ. ΔΙ.Μ,  ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και Επιστημονική Υπεύθυνη προγραμμάτων Τουριστικών σπουδών.

Σε ερευνητικό επίπεδο ασχολείται με  τη Διαπολιτισμικότητα, τη σημασία αυτής στην εκπαίδευση και στον Τουρισμό, ενώ οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού με έμφαση στον Αγροτουρισμό αποτελεί  ένα εξίσου σημαντικό αντικείμενο μελέτης. Βασική επιδίωξη των προσπαθειών της είναι η απόκτηση Τουριστικής Συνείδησης όλων όσων άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στο τουριστικό σύστημα.